Założenie pałacowe

Zespół zabudowań w ramach majątku

Od dawien dawna cechą charakterystyczną miejscowości Trebnitz był duży majątek ziemski. Ze względu na swoje znaczenie urbanistyczne i historyczne w odniesieniu do miejscowości, swojej budowy i ogrodu, majątek ten znajduje się wraz z pałacem, tzw. dziedzińcem honorowym (cour d’honneur), parkiem oraz dawnymi zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi, pod ochroną konserwatora zabytków. Do pałacu, dominującego elementu całego założenia architektonicznego, prowadzi od jego frontu reprezentacyjny podjazd. Dawny majątek składał się między innymi z domu zarządcy majątku, wozowni, kuźni z przyległą do niej mleczarnią, budynku pralni i rzeźni, warsztatu kołodzieja, gorzelni, jak również różnych budynków stajennych i magazynowych.

Luftansicht der Gutsanlage  Der Gutspark aus der Vogelperspektive.
Do majątku przylega wielkopowierzchniowy park z bogatym drzewostanem, obszernymi połaciami łąk, siecią rozgałęziających się dróżek oraz dwoma stawami i cmentarzem honorowym dla poległych w I Wojnie Światowej.

Blick auf die Front der Alten Schmiede  Die Rückseite der Alten Schmiede nach der Sanierung 2013.  Die Frontseite der Alten Schmiede bei der Neueröffnung 2013.
W latach 2011‐2013 dokonano wspólnie z Powiatem Gorzowskim, jako partnerem projektowym, szeroko zakrojonej renowacji dawnej kuźni oraz mleczarni. Ten jedno‐ i dwupiętrowy budynek obłożony cegłą z cokołem z kamienia polnego dysponuje obecnie ponad dwudziestoma, w większości przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, pokojami jedno‐ i dwuosobowymi, jak również dodatkowymi salami seminaryjnymi. Za pomocą tego budynku Zamek Trebnitz chce wzmocnić swoją ofertę dla dorosłych gości.

In der früheren Remise entsteht bald ein neues Dorfzentrum.   Schloß.Trebnitz_Remise_web
Wozownia, znajdująca się u początku podjazdu do pałacu, służyła w czasach istnienia majątku jako stajnia dla koni i miejsce przechowywania powozu zarządcy majątku. Została mocno zniszczona podczas II Wojny Światowej, następnie odbudowana jako budynek mieszkalny. Tutaj powstaje nowe centrum wioski wraz ze sklepem, kawiarnią, powierzchnią wystawienniczą i pomieszczeniami świetlicy dla mieszkańców.

Die ehemalige Waschküche
Dawny budynek pralni i rzeźni jest budynkiem z czerwonej cegły o ścianach zwieńczonych szczytem schodkowym i pokryty dwuspadowym dachem.

Das frühere Inspektorenhaus wurde zwischenzeitlich als Kinderkrippe genutzt.
Dawny dom zarządcy majątku jest otynkowanym budynkiem z okapem, dwuspadowym dachem i frontowym ryzalitem z ozdobnym szczytem. Od roku 2013 mieści się w nim międzynarodowe Archiwum Pedagogiki Specjalnej, Archiwum Emila E. Kobi.

Die alte Feldsteinscheune
Stara stodoła z kamienia polnego stojąca obok wozowni zarządcy majątku do 1945 roku była wykorzystywana jako stajnia dla koni oraz spichlerz na zboże.