Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży

19. Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży

Wymiana z zakresu kwestii zawodowych i przygotowania do zawodu
na temat: „Uczyć się od siebie poprzez wspólną pracę: Możliwości synergii we współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie zawodowej “

27.04.-29.04.2020
Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań

Zaproszenie >> (download 370 KB)
Program >> (download 380 KB)

Szanowni Państwo,

w dniach 27-29 kwietnia 2020 w Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań odbędzie się po raz dziewiętnasty polsko-niemieckie forum wymiany młodzieży dla podmiotów kształcenia zawodowego i przygotowania do zawodu.

Forum Wymiany Młodzieży ma służyć pogłębieniu dialogu między partnerami z Polski i Niemiec, wymianie doświadczeń i informacji oraz dalszemu rozwojowi wspólnych projektów w dziedzinie kształcenia zawodowego. Polsko-niemieckie Forum Wymiany Młodzieży ma swoje stałe miejsce w transgranicznej przestrzeni edukacyjnej i gospodarczej, a także jest ważnym impulsem i pomysłodawcą dla wymiany młodzieży.
W tym roku chcemy przyjrzeć się bliżej możliwościom synergii po obu stronach i wzdłuż granicy, dzięki którym można będzie poprawić jakość partnerstw zawodowych i zastanowić się nad nowymi kierunkami we współpracy polsko-niemieckiej.

Podobnie jak w latach ubiegłych proponujemy grupy dyskusyjne oraz warsztaty służące wymianie doświadczeń. W podgrupach uczestnicy będą zajmować się praktycznymi przykładami metod orientacji zawodowej i animacji językowej jak również partnerstwami lokalnymi o profilu zawodowym.

Pobierana będzie opłata w wysokości 15€ od uczestników z Polski, którą należy uiścić po przyjeździe do Trebnitz w dniu rozpoczęcia forum. Opis dojazdu otrzymacie Państwo razem z potwierdzeniem udziału w forum.

Prosimy o dokonanie wiążącego zgłoszenia udziału w forum do 31.03.2020 korzystając z formularza: https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/224

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie pytań i pomysłów co do przebiegu forum.

Z wyrazami szacunku,

Matthias Hoffmann, Brandenburskie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu
Thomas Hetzer, Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży
Darius Müller, Zamek Trebnitz

Kontakt
Beata Rauch
e-mail:
tel. +49 (0)33477 519-16

                 

Organizowane przez Pełnomocnika ds Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę