Współpraca z fundacją „Kinder brauchen Musik“

Rozpowszechnianie muzyki wśród dzieci nie tylko służy rozwojowi ich talentu muzycznego, ale także wzmacnia ich osobowość, kreatywność, radość z uczenia się oraz umiejętności społeczne. Znanemu autorowi piosenek i kompozytorowi Rolfowi Zuckowskiemu szczególnie leży na sercu, by dać dzieciom wywodzącym się ze środowisk o trudnościach socjalnych możliwość aktywnego tworzenia i przeżywania muzyki.

logoZ tego też powodu jego żona i on powołali do życia fundację „Kinder brauchen Musik“ [Dzieci potrzebują muzyki]. Fundacja ta przede wszystkim dofinansowuje całościowe projekty, w których to muzyka spotyka się np. z teatrem i ruchem. Również transgraniczne i inkluzyjne projekty z udziałem dzieci z i bez niepełnosprawności stanowią część działalności tej fundacji.

Od listopada 2012 r. Zamek Trebnitz jest Brandenburskim Biurem Regionalnym fundacji „Kinder brauchen Musik“ i tym samym będzie regularnie pełnić rolę gospodarza projektów fundacji.

LOGOWspólnie z Zamkiem Trebnitz Fundacja zorganizowana w lutym 2013 r. i czerwcu 2014 r. „Szkolną podróż muzyczną“, w której to wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych z Siedlec, Czermina, Dolgelina (DE) i Heinersdorfu (DE). Uczennice i uczniowie przez cały tydzień wspólnie muzykowali, tańczyli i odgrywali różne role i sceny teatralne, tak by ostatniego dnia móc dumnie zaprezentować swoim rodzicom, rodzinie i wszystkim zainteresowanym wspólnie wyćwiczony i przygotowany musical „Europa krainą dzieci“. Kolejna „Szkolna podróż muzyczna“ odbędzie się w 2015 r., poza tym w planach są kolejne formaty edukacji muzycznej.

Więcej informacji na temat pracy ww. fundacji znajdą Państwo na stronie: www.kinderbrauchenmusik.de  

Prasa:
17.06.2014 Märkische Oderzeitung: Macht mit Kindern Musik [Muzykuj razem z dziećmi] (artykuł w języku niemieckim)
22.06.2014 Märkischer Sonntag: Musik kennt keine Grenzen [Muzyka nie zna granic] (artykuł w języku niemieckim)

Feb_Trebnitz-48Feb_Trebnitz-147 Feb_Trebnitz-79