Współpraca

Współpraca Zamku Trebnitz z Organizacją Młodzieży Wiejskiej BBL e.V.

Współpraca Zamku Trebnitz z Organizacją Młodzieży Wiejskiej wynika ze spójnych celów oraz zadań obu stowarzyszeń. Należy przy tym w pierwszej kolejności wspomnieć o pozaszkolnej edukacji młodzieży w Brandenburgii i Berlinie, jej emancypacyjnym wychowaniu oraz porozumieniu między narodami. Oba stowarzyszenia czują się szczególnie zobowiązane do realizacji ww. celów.

BBL e.V. nie posiada własnego ośrodka kształcenia, w którym to można by realizować programy długofalowej edukacji dla młodzieży z obszarów wiejskich oraz członków/-iń samego stowarzyszenia. Z kolei Zamek Trebnitz, który w swojej ofercie ma wiele przedsięwzięć w obszarze edukacji politycznej, kulturalnej i zawodowej, ma dzięki tej współpracy ułatwiony dostęp do swojej grupy docelowej – młodzieży w Brandenburgii i Berlinie. I tak wspólnie opracowywane formaty są jeszcze bardziej ukierunkowane na ich właściwą grupę docelową i jednocześnie stanowią jeszcze silniejsze lobby na rzecz obszarów wiejskich.

Współpraca ta, poprzez wypróbowywanie oraz profesjonalny mentoring innowacyjnych form partycypacyjnych i ich zakorzenienie w codziennej pracy, ma obecnie na celu skuteczne przygotowanie BBL e.V. do stawienia czoła wszystkim wyzwaniom związanym z pracą z młodzieżą na obszarach wiejskich (zmiany demograficzne, prawicowy ekstremizm).

Szkolenie dla ok. 24 menadżerów konfliktów i doradców partycypacyjnych działających w ramach struktur BBL e.V. trwale wesprze ich pracę w terenie. A zakotwiczone przy Zamku Trebnitz Centrum Dokumentacji oraz zespół teamerów będą stanowić miejsce, w którym BBL e.V. otrzyma wsparcie, by móc profesjonalnie radzić sobie z niedemokratycznymi sposobami postępowania.

Tutaj znajdziesz link do strony BBL e.V.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o Centrum Partycypacji i Mediacji na obszarach wiejskich

Osoba kontaktowa:
Susen Hollmig
Tel.: 0049 33477 519-18
Faks: 0049 33477 519-15
E-mail:

Projekt jest finansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach Federalnego Programu “Wsparcie poprzez udział” (Zusammenhalt durch Teilhabe)

Logo_ZdT.BMI_klein