Publikacje

Tutaj mogą Państwo przejrzeć część naszych publikacji. Informacje na temat kolejnych publikacji mogą Państwo otrzymać bądź je bezpłatnie zamówić pod adresem

Nowe publikacje

Maria Schlüter
Silberhochzeit – Srebrne gody

Spotkania polsko-niemieckie z ostatnich 25 lat
Ostatnie 25 lat były szczęśliwym okresem dla polsko-niemieckiego regionu przygranicznego. Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji (ECTP) i Instytut Historii Stosowanej przedstawiają w ramach niniejszej serii internetowej wybór projektów polsko-niemieckich z tego okresu.
Online-Seria „Silberhochzeit – Srebrne gody” >>
Kompletna Publikacija można zobaczyć tutaj >>

Matthias Busch, Tomasz Lis, Nikolaus Teichmüller (red.)
Sieci edukacyjne bez granic –
Transnarodowe obszary edukacji i partycypacji
w europejskich regionach przygranicznych
Niniejsza praca zbiorowa dokumentuje zainicjowane działania, uzyskane wyniki i
opracowane inicjatywy na rzecz wsparcia transnarodowych krajobrazów edukacyjnych
w europejskich regionach przygranicznych.
(ISBN: 978-3-945926-02-4)
Kompletna Publikacija można zobaczyć tutaj >>

Matthias Busch, Nikolaus Teichmüller (red.)
Żyć Europą i ją kształtować
Transnarodowe formy edukacji i zaangażowania społecznego w polsko-niemieckim regionie przygranicznym
Niniejsza publikacja zbiorowa przedstawia teoretyczne podstawy i praktyczne doświadczenia z owocnych koncepcji transgranicznej pracy na rzecz edukacji i partycypacji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Ma ona na celu zarysowanie różnorodnych inicjatyw oraz opracowanie na podstawie ich porównania kryteriów i standardów jakości dla przyszłych projektów na rzecz kształtowania żywego polsko-niemieckiego społeczeństwa obywatelskiego. (ISBN 978-3-00-044630-6)
Kompletna Publikacija można zobaczyć tutaj >>

Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V. (wyd.)
Żywe Sąsiedztwo –
Polsko-niemiecka partycypacja społeczna w praktyce

Dokumentacja projektowa Polsko-Niemieckiej Sieci na rzecz Transnarodowej Partycypacji
Niniejsza publikacja przedstawia pola działania, aktywności i przykładowe projekty oraz pozwala zapoznać się z pracą członków Sieci na rzecz transnarodowej partycypacji. (ISBN: 978-3-00-048535-0)
Kompletna Publikacija można zobaczyć tutaj >>

Matthias Busch, Tomasz Lis, Darius Müller (red.)
Uczenie się po tamtej stronie Odry
Regionalne projekty edukacyjne w regionie przygranicznym – koncepcje i materiały. Podręcznik dla nauczycieli.
Książka ta stanowi swoisty podręcznik dla polsko-niemieckich projektów lekcyjnych i zawiera koncepcje i materiały pozwalające przeprowadzić specyficzną dla regionu jednostkę lekcyjną. (ISBN: 978-83-89250-03-2)

Sprawozdania, dokumentacje, newslettery

Newsletter Sieci transnarodowej partycypacji
Newsletter 2016 – 03 (Download)
Newsletter 2016 – 02 (Download)
Newsletter 2016 – 01 (Download)
Newsletter 2015 – 03 (Download) | Widok (ISSUU.COM)
Newsletter 2015 – 02 (Download) | Widok (ISSUU.COM)
Newsletter 2015 – 01 (Download) | Widok (ISSUU.COM)
Newsletter 2014 – 03 (Download) | Widok (ISSUU.COM)
Newsletter 2014 – 02 (Download) | Widok (ISSUU.COM)
Newsletter 2014 – 01 (Download) | Widok (ISSUU.COM)

Sprawozdanie roczne (po niemiecku)
Jahresbericht 2015 (Download)
Jahresbericht 2014 (Download) | Widok (ISSUU.COM)
Jahresbericht 2013 (Download) | Widok (ISSUU.COM)
Jahresbericht 2012
Jahresbericht 2011
Jahresbericht 2010

Rozmowy na Zamku (po niemiecku)
Schlossgespräche 2012
Schlossgespräche 2011
Schlossgespräche 2010