Stowarzyszenie Zamkowe

25-lecie Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz
W dniu 20 marca 2017 roku Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz obchodziło jubileusz 25-lecia. W wydarzeniu tym wzięli udział liczni przedstawiciele świata polityki, społeczeństwa obywatelskiego i edukacji. O oprawę muzyczną zadbał Michał Kowalonek (Myslovitz, Snowman). Więcej informacji >>

    

Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań (Schloß Trebnitz Bildungs‐ und Begegnungszentrum e.V.) jest placówką edukacyjną o profilu polityczno‐kulturalnym, która główny nacisk swojej działalności kładzie na międzynarodowe projekty wymian, głównie z Polską i krajami Europy Wschodniej.

Od czasu powstania w dniu 20. marca 1992 Stowarzyszenie wspiera emancypacyjne kształcenie dzieci i młodzieży poprzez swoje oferty edukacyjne oraz organizację wielonarodowych spotkań. Nadrzędnym celem jest wspieranie samostanowienia oraz krytycznego sposobu myślenia u młodych ludzi. Stowarzyszenie wspiera w ramach swojej działalności edukację młodzieży i dorosłych poprzez różne oferty w obszarze zdobywania zawodu oraz dokształcania się. Młodym ludziom daje się więc szansę na poszerzenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności, by mogli oni w konstruktywny i kreatywny sposób wnieść wkład w swoją pracę zawodową oraz w życie społeczne.

Dwa sąsiadujące ze sobą powiaty, niemiecki powiat Märkisch‐Oderland oraz po stronie polskiej Powiat Gorzowski, są członkami Stowarzyszenia. Od 2011 roku Zamek Trebnitz jest stowarzyszeniowym ośrodkiem kształcenia dla Berlińsko‐Brandenburskiej Organizacji Młodzieży Wiejskiej Landjugend (Berlin‐Brandenburgische Landjugend e.V.).

Przewodniczący Zarządu: Doris Steinkraus
Zastępcy Przewodniczący Zarządu: Karl-Heinz Gebhard
Honorowy Przewodniczący Zarządu: dr Eberhard Grashoff ()
Zarząd: Christina Krüger, Monika Roth, dr Marion Tauschke
Członkowie Zarządu: Peter von Campenhausen, Gabriele Mayer-Caspari, Andrea Petereit, Marcel Prütz, Gernot Schmidt (Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland)

Statut (in Deutsch)
Kryteria Oceny Jakości Komisji ds. Placówek Edukacyjnych w Kraju Związkowym Brandenburgi (in Deutsch)

Gründungsveranstaltung des Schlossvereins  Gründungsveranstaltung des Schlossvereins  Gründungsveranstaltung des Schlossvereins
Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Zamkowego w dniu 20. marca 1992 roku w tzw. długiej Sali Zamku wraz z mieszkańcami Gminy Trebnitz i okolicy, jak również członkami założycielami. Ostatnie sprawdzanie statutu i w końcu podpisanie aktu założycielskiego.

Feier anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Schlossvereins.  Der Vorstandsvorsitzende Christoph Berendt
20. marca 2012 roku Stowarzyszenie Zamek Trebnitz obchodziło wraz z licznymi przyjaciółmi oraz długoletnimi partnerami 20‐lecie swojego istnienia.