Bezgraniczny trójdźwięk –
natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie

Informacja na temat renowacji i wykorzystania starej stodoły z kamienia polnego

Wraz z miastami Witnicą i Gorzowem Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań złożyło w programie Unii Europejskiej INTERREG V A BB-PL 2014–2020 wniosek projektowy pod nazwą: „Bezgraniczny trójdźwięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie”

          

Wspólny projekt wspiera powstawanie sieci w dziedzinie przyrody, kultury i edukacji a równocześnie pomaga bardzo konkretnie przekształcić budynek starej stodoły z kamienia polnego w Trebnitz w polsko-niemiecki ośrodek edukacyjny, kulturalny i konferencyjny, dom kultury w Witnicy w miejsce transgranicznych przeżyć kulturalnych o najwyższych standardach i Park im. Siemiradzkiego w Gorzowie w miejsce spotkań z naturą i sztuką dostępne dla każdego. Partnerstwo stworzy ponadto co najmniej 12 formatów z zakresu edukacji nieformalnej.

W stodole z kamienia polnego w obrębie zespołu pałacowego w Trebnitz pozostającego pod ochroną konserwatorską ma powstać duża wielofunkcyjna sala konferencyjna dla maks. 200 osób, która będzie udostępniana zarówno do organizowania koncertów, sympozjów i konferencji, jak również dla seminariów poświęconych sztukom plastycznym. Ten historyczny budynek znajduje się w stanie wymagającym remontu: dach pokryty dachówką karpiówką należy wymienić, mury z kamienia polnego również wymagają intensywnej naprawy. Zaangażowano do tego jedną z niewielu firm specjalistycznych, które jeszcze znają się na starym rzemiośle budowania z kamienia polnego. Następnie zostanie opracowana dokumentacja renowacji budowli z kamienia polnego.

Na tej stronie będziemy informować Państwa o dalszym przebiegu tego projektu.

Kontakt
Beata Rauch
Tel.: +49 33477 519-16