Edukacja polityczna

Do nadrzędnych celów pracy pedagogicznej Zamku Trebnitz należy międzypokoleniowa wymiana doświadczeń i wiedzy ponad narodowymi i kulturowymi granicami. Duży nacisk kładziemy na emancypacyjne postawy wśród młodzieży i dorosłych, jak również na indywidualnie i kolektywnie odpowiedzialne działania w ramach korzystania ze swoich podstawowych praw obywatelskich. Wydarzenia i inicjatywy poświęcone zagadnieniom historyczno‐politycznym tworzą przy tym główny obszar działania.

Spektrum pracy edukacyjnej rozciąga się od forów dyskusyjnych i warsztatów poświęconych aktualnym zagadnieniom o tematyce ekologii, ekonomii, czy polityki, poprzez projekty na temat świadków historii, aż do warsztatów przyszłości oraz demokracji. Szczególną uwagę zwracamy na bezpośrednie odniesienie do możliwości działania w życiu codziennym uczestników Regularnie odbywają się międzynarodowe spotkania poświęcone Laskowi Pokoju, innymi często powracającymi tematami są życie w polsko‐niemieckim Regionie Odry, przyszłość w Europie oraz tematy dotyczące międzykulturowego dialogu.

Projekty

Festyn Pokoju i prezentacja końcowa projektu „Śpiewający Lasek Pokoju”

30 sierpień 2019 r., Górzyca
Wydarzenie zostało objęte patronatem Premiera Kraju Związkowego Brandenburgia Dietmara Woidke
Wspólnie z Fundacją F.C. Flicka Przeciwko Ksenofobii, Rasizmowi i Nietolerancji oraz orkiestrą Kammerakademie Potsdam zorganizowaliśmy wyjątkową uroczystość w Lasku Pokoju w Górzycy. Dokumentacja wydarzenia >>


Możemy być różni i się tego nie boimy!

Teledysk powstał w ramach polsko-niemieckiego projektu dla młodzieży na temat stereotypów i uprzedzeń oraz tego, jak je przezwyciężać. Projekt odbył się w kooperacji z Miejskim Domem Kultury w Witnicy. Przeprowadzony został od 14. – 19. stycznia 2019 w Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz.

 

Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji
Zadaniem Europejskiego Centrum Transnarodowej Partycypacji jest wspieranie i umacnianie rozwoju zaangażowania społeczno-obywatelskiego oraz transnarodowego współkształtowania życia społecznego w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Na rzecz naszego Centrum pracują multiplikatorzy, specjaliści ds. pedagogiki, decydenci, zaangażowani obywatele i obywatelki oraz państwowe i niepaństwowe organizacje i instytucje. Więcej informacji na www.participation-transnational.eu

Treffen.Steuerungsgruppe.kreisau    Foto_Oberkrämer_05   Translimes_Logo_dt

„Uczestniczyć bez granic“
Polsko‐Niemiecka Agora Młodzieży stanowi zapoczątkowany w 2010 roku model partycypacyjny, który umożliwia młodzieży mieszkającej w tutejszym regionie przygranicznym kreatywną i innowacyjną formę politycznego uczestnictwa. W ramach tego projektu młodzież opracowuje w różnych grupach dwunarodowych specyficzne dla młodzieży stanowiska oraz propozycje rozwiązań konkretnych transgranicznych zagadnień problemowych, by móc je przedstawić regionalnym działaczom, ekspertom, politykom oraz konkretnym podmiotom odpowiedzialnym. Małe święto muzyczne w Münchebergu, polsko‐niemieckie Andrzejki w Trebnitz albo Nadodrzańska Rada Młodzieży to przykłady konkretnych osiągnięć Agory Młodzieży.

 Jugendagora Bild 3  Jugendagora Bild 2  jugendagora1

„Zakładamy wspólnotę wiejską“
to warsztaty demokracji, w ramach których uczestnicy ‐ losowo wyposażeni w nierówne dochody ‐ osiadają jako grupa w opuszczonej wiosce. Założenie wioski ma na celu, by za pomocą teoretycznych elementów gry, zbadać fenomen demokracji w jej podstawowej postaci społecznego współżycia. Uczestnicy sami decydowali, w jaki sposób będzie we wiosce sprawowana władza, jak będą wykorzystywane istniejące zasoby, jak zostanie rozbudowany system edukacji oraz służba zdrowia oraz jak zostanie dokonany podział dóbr.

 Ahoj!Wir gründen eine Dorfgemeinschaft (3)  Wir gründen eine Dorfgemeinschaft (4)  Wir gründen eine Dorfgemeinschaft

Lasek pokoju
Pyrzany Kozaki