Edukacja kulturalna

W ramach międzynarodowych i międzykulturowych projektów wymiany oraz spotkań młodzieży Zamek Trebnitz oferuje szeroki wachlarz pól tematycznych oraz form proponowanych wydarzeń i aktywności. Od momentu powstania Centrum Edukacji praca w obszarze kultury stanowi podstawę jego merytorycznej działalności. Dlatego też organizuje ono warsztaty w obszarze sztuk plastycznych i scenicznych, by w ten sposób w ramach zajęć teatralnych, fotograficznych, filmowych, cyrkowych, muzycznych, tanecznych i pisarskich pomóc młodym ludziom odkryć ich własną kreatywność. Wiedza przekazywana w nieskrępowany sposób oraz poprzez zabawę pomaga uczestnikom warsztatów odkryć ich niespodziewane zdolności, co nierzadko otwiera przed nimi zupełnie nowe perspektywy.

Dodatkowo, prócz organizacji projektów o charakterze międzynarodowym, Zamek Trebnitz dba również o uatrakcyjnienie oferty wydarzeń kulturalnych w regionie, np. poprzez organizację koncertów, wystaw, czy forów dyskusyjnych.

Projekty

„Wake up!“
Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań w latach 2016 do 2018 realizowało we współpracy z Fundacją Bonin międzynarodowy projekt „Wake-up! – Intensyfikacja edukacji pozaformalnej młodzieży w Gminie Łobez poprzez strategiczne partnerstwa międzynarodowe“. Więcej informacji >>

Wake up! Bonin_03    Wake up! Bonin_04    Wake up! Bonin_02

Współpraca z fundacją „Kinder brauchen Musik“
Rozpowszechnianie muzyki wśród dzieci nie tylko służy rozwojowi ich talentu muzycznego, ale także wzmacnia ich osobowość, kreatywność, radość z uczenia się oraz umiejętności społeczne. Znanemu autorowi piosenek i kompozytorowi Rolfowi Zuckowskiemu szczególnie leży na sercu, by dać dzieciom wywodzącym się ze środowisk o trudnościach socjalnych możliwość aktywnego tworzenia i przeżywania muzyki. Więcej informacji >> 

Feb_Trebnitz-48  Feb_Trebnitz-147  Feb_Trebnitz-79

„PleinAir 2012 / 2014“
W ramach przebudowy Starej Kuźni rozpisano konkurs artystyczny.
Z ponad 50 nadesłanych zgłoszeń wyłoniono ośmioro artystek i artystów, których
zaproszono do Trebnitz na dwutygodniowy plener. Obok pracy nad własnymi dziełami, artyści prowadzili także różne warsztaty dla polskiej i niemieckiej młodzieży.
Więcej informacji >>

PlenAir 2012  PlenAir 2012  PleinAir 2012

„Młodzież rowerem i sztuką przez Łęgi Odrzańskie!“
W lipcu 2010 roku spotkało się w Trebnitz 30 polskich i niemieckich nastolatków.
Wspólnie z artystami z regionu stworzyli rożne dzieła sztuki, które następnie
umieszczono wzdłuż pobliskich szlaków turystycznych w Marchii Brandenburskiej.

Kunst und Rad: Gruppe mit dem Ortwiger Künstler Victor Baselly (M.). Foto: Johann Mueller  Kunst und Rad 2010: Gruppe mit dem Marxdorfer Künstler Erhard Thoms (hinten Mitte). Foto: Johann Mueller  Kunst und Rad

Odra-Oder-Odra
Oder-Kanal
Portret}Polonia
Deutsch-Polnische Szenen
Reineke Fuchs