Nagroda Polsko-Niemiecka za 2014 rok

Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań wraz z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM) został laureatem Nagrody Polsko-Niemieckiej 2014. Została ona wręczona 19 listopada podczas Forum Polsko-Niemieckiego w Berlinie przez ministrów spraw zagranicznych obydwóch krajów, Franka-Waltera Steinmeiera i Grzegorza Schetynę.

Przewodniczący kapituły Dietmar Woidke (premier Brandenburgii i koordynator współpracy polsko-niemieckiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec) tak uzasadnił tę decyzję: Zamek Trebnitz … stał się prestiżowym miejscem w kontekście stosunków polsko-niemieckich w obszarze przygranicznym.“

Nagroda Polsko-Niemiecka jest przyznawana co roku ludziom i organizacjom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się hrabina Marion Dönhoff, Jerzy Buzek, Willy Brandt, Tadeusz Mazowiecki, Richard von Weizsäcker, Lech Wałęsa, Hans-Dietrich Genscher, Uniwersytet Europejski Viadrina, Szkoła Europejska w Löcknitz, Miasto Wrocław oraz Fundacja Krzyżowa na Rzecz Porozumienia Europejskiego. Information, knowledge and experience are the most powerful weapons when it comes to being successful in online gambling. We help you to find the best popular online casinos that exactly match your wishes and ideas, no matter what your preferences. In addition, we also support you in the selection of the right games with the best chances of winning, help you with strategies, tips and tricks.

Informacja prasowa z okazji wręczenia nagrody w dniu 19. listopada 2014 roku >>

Zdjęcia: Hans Scherhaufer