Nagroda Polsko-Niemiecka za 2014 rok

Nagroda Polsko-Niemiecka za 2014 rok

Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań wraz z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM) został laureatem Nagrody Polsko-Niemieckiej 2014. Została ona wręczona 19 listopada podczas Forum Polsko-Niemieckiego w Berlinie przez ministrów spraw zagranicznych obydwóch krajów, Franka-Waltera Steinmeiera i Grzegorza Schetynę.

Przewodniczący kapituły Dietmar Woidke (premier Brandenburgii i koordynator współpracy polsko-niemieckiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec) tak uzasadnił tę decyzję: Zamek Trebnitz … stał się prestiżowym miejscem w kontekście stosunków polsko-niemieckich w obszarze przygranicznym.“

Nagroda Polsko-Niemiecka jest przyznawana co roku ludziom i organizacjom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się hrabina Marion Dönhoff, Jerzy Buzek, Willy Brandt, Tadeusz Mazowiecki, Richard von Weizsäcker, Lech Wałęsa, Hans-Dietrich Genscher, Uniwersytet Europejski Viadrina, Szkoła Europejska w Löcknitz, Miasto Wrocław oraz Fundacja Krzyżowa na Rzecz Porozumienia Europejskiego.

Informacja prasowa z okazji wręczenia nagrody w dniu 19. listopada 2014 roku >>

Zdjęcia: Hans Scherhaufer