Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży

XVIII Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży w Regionie Przygranicznym

Wymiana w obszarze zawodowym i na etapie przygotowania zawodowego

22.-24.05.2019 r.
w Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz

„Kreatywnie i konkretnie: kształcenie zawodowe, z nowymi perspektywami polsko-niemieckimi i europejskimi“

Program (download) >>
Zgłoszenie (download) >>

Szanowni Państwo,

Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz odbędzie się już po raz osiemnasty Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży dla placówek zajmujących się edukacją zawodową i przygotowaniem zawodowym młodzieży.

Forum Wymiany Młodzieży ma na celu pogłębianie dialogu między partnerami z Polski i Niemiec, wymianę doświadczeń i informacji oraz rozwijanie projektów kooperacyjnych w obszarze edukacji zawodowej. Tym samym Forum to stanowi istotny element przygranicznego obszaru edukacyjnego i gospodarczego oraz źródło impulsów i pomysłów dla transgranicznej wymiany młodzieży.

Tegorocznym priorytetem tematycznym będą innowacyjne podejścia, które podnoszą jakość wymiany, przekazują w zmożony sposób kompetencje zawodowe i społeczne oraz wytyczają nowe tory dla polsko-niemieckich kooperacji.

Podobnie jak w minionym latach, także w tym roku podczas Forum odbędą się warsztaty mające na celu wymianę doświadczeń oraz rundy dyskusyjne. W małych grupach uczestniczki i uczestnicy pochylą się w oparciu o praktyczne przykłady nad nowymi rozwiązaniami i formatami polsko-niemieckich kooperacji w obszarze zawodowym, jak również poznają sposoby na kształtowanie i pozyskiwanie długofalowych partnerstw projektowych oraz możliwości wspierania kompetencji miękkich.

Opłata za udział w Forum wynosi 15 euro, którą prosimy uiścić po przybyciu na miejsce. Wskazówki dotyczące dojazdu prześlemy Państwu wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.

Pozdrawiamy serdecznie

Matthias Hoffmann, Brandenburskie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu
Thomas Hetzer, Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży
Darius Müller, Zamek Trebnitz

Kontakt
Magdalena Antoniewicz
e-mail:
tel. +48 616 22 95 57 / +48 517 79 56 56

Organizowane przez Pełnomocnika ds Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę