XIX Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży

Doświadczenia, perspektywy i innowacje współpracy polsko-niemieckiej
w dziedzinie zawodowej

14-16.09.2021 r.
Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań

Zaproszenie >> (download 370 KB)
Program >> (download 380 KB)

Szanowni Państwo,

w dniach od 14 do 16 września 2021 roku w Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań odbędzie się po raz dziewiętnasty Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży dla podmiotów kształcenia zawodowego i przygotowania do zawodu.

Forum Wymiany Młodzieży ma służyć pogłębieniu dialogu między partnerami z Polski i Niemiec, wymianie doświadczeń i informacji oraz dalszemu rozwojowi wspólnych projektów w dziedzinie kształcenia zawodowego. Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży ma swoje stałe miejsce w transgranicznej przestrzeni edukacyjnej i gospodarczej, a także jest ważnym źródłem impulsów i pomysłów dla wymiany młodzieży.

W tym roku wspólnie przyjrzymy się doświadczeniom z okresu pandemii. Przedstawimy również Koncepcję sąsiedztwa Polska–Brandenburgia oraz Koncepcję edukacji VIADRINA 21. W ten sposób zostaną wskazane perspektywy dla dobrych jakościowo partnerstw zawodowych i nowych innowacyjnych sposobów współpracy polsko-niemieckiej.
Podobnie jak w latach ubiegłych odbędą się grupy dyskusyjne oraz warsztaty służące wymianie doświadczeń. W podgrupach uczestnicy będą zajmować się praktycznymi przykładami metod orientacji zawodowej i animacji językowej jak również przykładami dobrych polsko-niemieckich partnerstw o profilu zawodowym.

Forum kończy się wspólną wizytą w tzw. szkole produkcyjnej we Frankfurcie nad Odrą. Jest to zawodowo-pedagogiczny projekt pomocy młodzieży. Głównym celem jest przekazanie młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji społecznej wiedzy, umiejętności i zachowań niezbędnych do podjęcia kształcenia zawodowego i pracy zarobkowej. Obejmuje to wszechstronny rozwój osobowości i nabywanie umiejętności społecznych.

Za udział w Forum pobierana będzie opłata w wysokości 15 euro od uczestniczek i uczestników z Polski, którą należy uiścić po przyjeździe do Trebnitz w dniu rozpoczęcia Forum. Opis dojazdu otrzymacie Państwo razem z potwierdzeniem udziału w Forum.

Prosimy o dokonanie wiążącego zgłoszenia udziału w Forum do 31.08.2021 roku korzystając z formularza: https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/224

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie pytań i pomysłów dotyczących przebiegu forum.

Matthias Hoffmann, Brandenburskie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu
Thomas Hetzer, Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży
Darius Müller, Zamek Trebnitz

Kontakt
Beata Rauch
e-mail:
tel.: +49 33477 519-16

                 

Organizowane przez Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę