Wykladowcy

<< Kulturbiuro 2012-2014

Referenci 2012-2014

Claudia Kühn
Studiowała germanistykę i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Od tego czasu zajmuje się pisaniem scenariuszy, powieści, słuchowisk i musicali. Prowadzi kursy pisarskie dla dzieci i dorosłych.

Katarzyna Regulska-Lokanga
Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Szkoły Reportażu, trzeciego cyklu studiów w Katedrze Teatrologii i na Uniwersytecie Paris-III, Sorbonne-Nouvelle oraz pierwszego cyklu École Internationale du Theatre Jacques Lecoq w Paryżu. Animatorka kultury, współzałożycielka i członek zarządu Stowarzyszenia Praktyków Kultury. Autorka i koordynatorka projektów z udziałem uchodźców, reżyserka spektaklu dokumentalnego „Historie Ziny”, współautorka projektów hip-hopowych, m.in. w zakładzie poprawczym dla dziewczyn w Falenicy, z udziałem gimnazjalistek i seniorek z Warszawy.

Lena Rogowska
Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie oraz filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, Gender Studies IBL PAN i Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego Villa Decius. Współzałożycielka i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Kultury, animatorka kultury, raperka (Skład Maria Konopnicka), autorka i koordynatorka projektów z zakresu edukacji kulturalnej, jak również widowisk multimedialnych (m.in. Błękitny Express – musical na stacji, Audiostacja. Falenica – słuchowisko hip-hopowe). Dwukrotnie nagradzana w konkursie m.st. Warszawy za najlepszy projekt w dziedzinie edukacji kulturalnej w 2009 i 2010 roku. Stypendystka m.st. Warszawy w 2013 roku.

Natalie Wasserman
Studiowała teatrologię, polonistykę i pedagogikę na Uniwersytecie w Humboldta w Berlinie. Pracuje jako niezależna pedagog teatralna, publicystka i lektorka w Berlinie.