Spotkanie inauguracyjne „Osobno, ale przecież razem”

15 czerwca 2021 roku w godz. od 17:00 do 19:00

We wtorek 15 czerwca odbędzie się spotkanie inauguracyjne online realizowane w ramach projektu „Osobno, ale przecież razem – Latarnie PNWM”.

Podczas tego wydarzenia chcemy przede wszystkim stworzyć dla naszych dotychczasowych i nowych partnerów okazję do (ponownego) spotkania się, podzielenia się doświadczeniami z okresu pandemii oraz porozmawiania o polsko-niemieckiej wymianie młodzieży po pandemii. Przy tej okazji podsumujemy również wyniki ankiety online odnoszącej się do aktualnej sytuacji międzynarodowej wymiany młodzieży, przeanalizujemy potrzeby podmiotów pracujących z młodzieżą oraz zastanowimy się nad wznowieniem wymiany po pandemii.

Oto link do formularza zgłoszeniowego >>

Liczymy na Twoją i Państwa obecność!

……………………………………………………………………………………..

Zamek Trebnitz „Latarnią Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”

Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań zostało uznane „Latarnią Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”. Tym samym otrzyma dodatkowe dofinansowanie na działania mające na celu wzmacnianie i rozszerzanie sieci partnerstw oraz jakościowy rozwój polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.
W ten sposób PNWM chce w czasie pandemii wesprzeć doświadczone organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia, instytucje edukacyjne i placówki kształceniowe w roli symbolicznych „latarni” wskazujących innym drogę w działaniach na rzecz międzynarodowej wymiany młodzieży.

„Osobno, ale przecież razem”

Jako „Latarnia PNWM” będziemy realizować projekt „Osobno, ale przecież razem”. Jest on skierowany do nauczycielek/i i multiplikatorek/ów międzynarodowej wymiany młodzieży oraz decydentów w zakresie polityki kształceniowej.

Cele projektu i przebieg
Celem projektu jest stworzenie w trudnych czasach pandemii odpowiedniej oferty wsparcia dopasowanej do potrzeb podmiotów realizujących polsko-niemieckie spotkania młodzieży, sieciowanie oraz przygotowanie ich do wznowienia wymian po zakończeniu pandemii.

Na początku projektu ustalimy i przeanalizujemy potrzeby, obawy oraz oczekiwania osób zaangażowanych w wymianę związane z organizacją międzynarodowych projektów w czasach pandemii i po jej ustaniu. Na podstawie uzyskanych danych opracujemy 3-dniową Polsko-niemiecką akademię organizatorów i koordynatorów międzynarodowych projektów wymian, która pomoże jej uczestni(cz)kom w realizacji projektów w trakcie i po pandemii. Ponadto uczestniczki/cy będą również mogli liczyć na indywidualne doradztwo z naszej strony. W ramach projektu utworzymy grupę wsparcia oraz sieć na rzecz międzynarodowej wymiany młodzieży, by zaangażowane podmioty mogły dalej wymieniać się doświadczeniami, także po zakończeniu projektu, wspierać się oraz owocnie ze sobą współpracować. Całe przedsięwzięcie zostanie podsumowane pod koniec roku podczas konferencji ewaluacyjnej.

Aktualne wydarzenia projektowe:
Zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety i opowiedzenia nam o trudnościach, z jakimi się Państwo borykają w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży oraz o tym, czego Państwo potrzebują, by je przezwyciężyć.

Ankieta dotycząca aktualnej sytuacji w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży (dostępna do 20 maja 2021 roku)

• SAVE THE DATE: Wydarzenie inauguracyjne online „Osobno, ale przecież razem“ 15 czerwca 2021 roku, online od godz. 17:00 do 19:00 (więcej informacji wkrótce)

Kontakt dla osób zainteresowanych projektem
Magdalena Stojer-Brudnicka