Festyn pokoju i prezentacja końcowa projektu „Śpiewający Lasek Pokoju”

30 sierpień 2019 r., Górzyca
Wydarzenie zostało objęte patronatem Premiera Kraju Związkowego Brandenburgia Dietmara Woidke

Z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz zorganizowało wspólnie z orkiestrą Kammerakademie Potsdam i Fundacją F.C. Flicka Przeciwko Ksenofobii, Rasizmowi i Nietolerancji wyjątkową uroczystość w Lasku Pokoju w Górzycy. Wspólnie z przedstawicielami Gminy Górzyca wszyscy partnerzy świętowali swoje pokojowe spotkanie i dobre sąsiedztwo.

        

W centrum zainteresowania tego wydarzenia znalazły się dzieci z Poznania i poczdamskiej dzielnicy Dreiwitz. W ramach projektu „Śpiewający Lasek Pokoju” przez cały poprzedzający tę uroczystość tydzień dzieci te zajmowały się muzycznymi, historycznymi i ekologicznymi aspektami pojęć „wojna i pokój”, wymieniały się wiedzą oraz wspólnie w grupach polsko-niemieckich pracowały nad własnymi kreatywnymi pomysłami. Towarzyszyli im muzycy z orkiestry Kammerakademie Potsdam, jak również cieszący się dużym uznaniem muzyk Michał Kowalonek oraz Joanna Sykulska. (rezultaty projektu p. niżej)

       

Rezultaty pracy projektowej zostały zaprezentowane 30 sierpnia w Lasku Pokoju oraz na scenie Festynu Europejskiego w Górzycy. W wydarzeniu tym uczestniczyli liczni goście, m.in. sekretarz stanu i szef Kancelarii Premiera Kraju Związkowego Brandenburgia Martin Gorholt, starosta powiatu Märkisch-Oderland Gernot Schmidt, wójt Gminy Górzyca Robert Stolarski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy Małgorzata Gniewczyńska, członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński oraz dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Radosław Bordzik.

W swoich przemówieniach apelowali oni o żywą kulturę upamiętniania, o radzenie sobie z ciemnymi kartami przeszłości oraz zwrócili się bezpośrednio do dzieci, które to będą kształtować nasze wzajemne współistnienie w przyszłości. Ze strony niemieckiej na uroczystość w Górzycy przybyło ok. 80 osób, wśród nich liczni członkowie Stowarzyszenia Rodzimej Historii Miasta Müncheberg (Heimatgeschichtsverein Müncheberg).

            

Poprzez spotkanie dzieci oraz Festyn Pokoju organizatorzy przyczynili się do pielęgnowania pokojowego sąsiedztwa Polaków i Niemców oraz do aktywnego wykorzystywania Lasków Pokoju jako żywych miejsc pamięci. Celem jest, by w przyszłości organizować w tym miejscu projekty dla dzieci i młodzieży skupiające się zarówno na jego walorach historycznych, jak i ekologicznych.

Więcej Informacji o Laskach Pokoju >>

Rezultaty projektu
Dzieci w swoich grupach warsztatowych wspólnie wypracowały następujące rezultaty (w nawiasach umieszczono nazwiska osób prowadzących warsztaty):
– instalacja dźwięczna (Isabel Stegner, Bettina Lange),
– utwór własnej kompozycji (Michał Kowalonek, Joanna Sykulska),
– obrazy na plandekach malarskich (Magdalena Bednarek),
– plakaty (Ewelina Wanke),
– film o projekcie (Andreas Schoop).

O pośrednictwo językowe zadbali: Alexander Kühl, Karolina Szulejewska, Anna Topczewska i Marlena Szczypta.

Utwór „Śpiewający Lasek Pokoju”, skomponowany przez dzieci uczestniczące w projekcie oraz Michała Kowalonka i Joannę Sykulską (w celu odsłuchania utworu należy kliknąć na symbol po prawej stronie).

Song „Klingender Friedenswald”

Film o projekcie

Plakaty (klikając na nie, zdjęcia otworzą się w osobnym okienku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program
15:00 Lasek Pokoju w Górzycy

Przybycie i spacer po Lasku Pokoju wśród plakatów i obrazów wyjaśniających historię oraz ekologiczne założenia Lasku Pokoju. Prezentacja instalacji dźwięcznej na instrumencie własnej roboty w wykonaniu uczestniczek i uczestników warsztatu muzycznego
Przemówienia
– Małgorzata Gniewczyńska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Górzyca
– Robert Stolarski, wójt Gminy Górzyca
– Martin Gorholt, sekretarz stanu i szef Kancelarii Premiera Kraju Związkowego Brandenburgia
– Gernot Schmidt, starosta powiatu Märkisch-Oderland

Oprawa muzyczna: Muzycy Orkiestry Kammerakademie Potsdam

15:45 Transfer na Festyn Gminy Górzyca przy Gminnym Ośrodku Sportu i Kultury
16:15 Powitanie przez przedstawicieli Gminy Górzyca
17:15 Prezentacja na scenie rezultatów projektu „Śpiewający Lasek Pokoju”
– krótkie przedstawienie projektu,
– występ muzyczny w wykonaniu dzieci: instalacja dźwięczna oraz utwór specjalnie skomponowany na tę okazję utwór
– występ orkiestry Kammerakademie Potsdam

18:00 Zakończenie oficjalnej części wydarzenia

Kontakt
Darius Müller
Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz
Platz der Jugend 6
15374 Müncheberg / OT Trebnitz
tel.: 033477 519-13
e-mail:

Organizatorzy

 

 

 

Partnerzy

        

 

 

Wydarzenie zostało dofinansowane przez Kraj Związkowy Brandenburgia, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach programu „1939-1989-2019: Historia do (prze)myślenia” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Terytorialnego Euroregionu Pro Europa Viadrina.