Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań

jest placówką edukacyjną o profilu polityczno‐kulturalnym, która główny nacisk swojej działalności kładzie na międzynarodowe projekty wymian, głównie z Polską i krajami Europy Wschodniej.

Miejscowość i zamek położone w powiecie Marchijsko‐Odrzańskim (Landkreis Märkisch‐Oderland) między Szwajcarią Marchijską (Märkische Schweiz) a Łęgami Odrzańskimi (Oderbruch) kuszą swoim pięknym położeniem i zachęcają do ucieczki od codziennego stresu, jak również do podjęcia wyzwania i zakosztowania wiejskiego odosobnienia.

Od czasu powstania w dniu 20. marca 1992 Stowarzyszenie Zamek Trebnitz wspiera emancypacyjne procesy kształcenia poprzez różnego typu oferty edukacyjne oraz organizację wielonarodowych spotkań. Nadrzędnym celem jego działalności jest wspieranie samostanowienia oraz krytycznego sposobu myślenia u młodych ludzi.

Od 2012 roku Zamek Trebnitz jest stowarzyszeniowym ośrodkiem kształcenia dla Berlińsko-Brandenburskiej Organizacji Młodzieży Wiejskiej (Berlin‐Brandenburgische Landjugend e.V.).

Własny program edukacyjny obejmuje następujące obszary tematyczne:

• międzynarodowe i międzykulturowe spotkania młodzieży (warsztaty z zakresu sztuk
plastycznych, jak również warsztaty teatralne, fotograficzne, filmowe, cyrkowe, muzyczne, taneczne oraz pisarskie);

• historyczno‐polityczna i międzynarodowa edukację młodzieży (Lasek Pokoju, warsztaty ze świadkami historii oraz inne warsztaty historyczne, seminaria poświęcone zagadnieniom ekologii, Europy oraz demokracji);

• polsko‐niemieckie projekty poświęcone uczestnictwu młodzieży w życiu regionu przygranicznego;

• propozycje kulturalne w regionie (koncerty, wystawy, rozmowy i fora dyskusyjne);

• szkolenia i konferencje np. coroczne Polsko‐Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży dla instytucji/organizacji odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe młodzieży, udzielających się na płaszczyźnie współpracy polsko‐niemieckiej.