Translimes – Szkoła w regionie przygranicznym

Patronat
Dietmar Woidke, koordynator Rządu Federalnego ds. współpracy polsko-niemieckiej, premier Brandenburgii

Od listopada 2014 roku do grudnia 2016 roku Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań będzie wspomagać cztery polskie i niemieckie szkoły w projekcie Translimes przy opracowaniu i implementacji profilu szkoły, który ma sprawić, że w polsko-niemieckim regionie przygranicznym powstanie transnarodowy krajobraz edukacyjny w wymiarze programowym, w obrębie życia szkoły oraz poprzez kooperacje pozaszkolne.

W projekcie Translimes zazębiają się takie komponenty, jak opracowywanie zajęć i rozwój szkoły w poszczególnych szkołach oraz międzyszkolna kooperacja szkół z Polski i Niemiec w regionie przygranicznym. Nauczyciele z czterech szkół zostaną w trakcie projektu przeszkoleni jako multiplikatorzy. Szkolenie będzie służyć z jednej strony wymianie doświadczeń i transferowi wiedzy między szkołami. Z drugiej strony będzie ono wspierać współpracę transnarodową i realizację projektu.

Multiplikatorzy wraz z przedstawicielami dyrekcji szkoły będą tworzyć grupę sterującą, która ma następnie koordynować i kierować procesem rozwoju w obrębie danej szkoły. Konkretne opracowanie transnarodowego profilu szkoły będzie się odbywać ze wsparciem zewnętrznych opiekunów i ekspertów podczas dwóch szkoleń dla nauczycieli oraz w obrębie szkoły w grupach specjalistycznych i innych gremiach.

Towarzyszące procesowi ewaluacja i dokumentacja projektu służą zapewnieniu jakości i wspomagają transfer wiedzy. Doświadczenia, metody i wyniki projektu zostaną zaprezentowane zainteresowanej publiczności w ramach sympozjum oraz w planowanej publikacji.