Polsko-Niemieckie Sympozjum Trebnitz | Spuścizny artystów: konteksty, znaczenia i zobowiązania

                                                                                                                             Dziedzictwo pozostawione przez artystów jest istotnym elementem tożsamości kulturowej miast i regionów. Jaki los czeka prywatne archiwa i kolekcje dzieł sztuki po śmierci ich twórców? Jak zabezpieczyć je przed zapomnieniem i unicestwieniem? W obliczu jakich wyzwań stoją spadkobiercy i … Continue reading