Centrum Partycypacji i Mediacji na Obszarach Wiejskich

Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej Berlin-Brandenburgische Landjugend e. V. oraz Zamek Trebnitz jako jej stowarzyszeniowy ośrodek kształcenia powołali do życia centrum doskonalenia zawodowego dla pełnoetatowych i działających społecznie współpracowników tej organizacji.

Naszym celem jest długofalowe wzmocnienie struktur uczestnictwa wewnątrz samego stowarzyszenia, jak również w ramach obszaru jego działalności. Wypróbowywanie innowacyjnych form partycypacji, profesjonalne doradztwo w zakresie ich wdrażania oraz ich zakotwiczenie w codziennym dniu pracy tego stowarzyszenia mają dobrze przygotować jego pełnoetatowych i działających społecznie współpracowników na wyzwania związane z pracą z młodzieżą na obszarach wiejskich (np. przemiany demograficzne, prawicowy ekstremizm).

Praktyczna ewaluacja projektów doprowadzi do wypracowania konkretnych, specyficznych i dopasowanych do młodzieży wiejskiej oraz do brandenburskich obszarów pozamiejskich kryteriów jakości oraz do znaczącej poprawy pracy samego stowarzyszenia.

Przeszkolenie ok. 24 menagerów konfliktów oraz doradców ds. partycypacji działających na rzecz tej organizacji trwale usprawni ich pracę w terenie oraz ją zmodernizuje. Założone w Zamku Trebnitz centrum dokumentacji i zespół ok. 12 referentów/trenerów z dziedziny partycypacji będzie stanowić trwały element łączący przedmiotowe stowarzyszenie z ośrodkiem kształcenia w Trebnitz, doprowadzi do powstania przestrzeni, która także po zakończeniu projektu będzie wspierać ów stowarzyszenie, by mogło profesjonalnie walczyć z niedemokratycznymi praktykami i sposobami zachowania.

Osoba kontaktowa
Susen Hollmig
Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz
(Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V.)
Platz der Jugend 6
15374 Müncheberg OT Trebnitz
tel.: + 49 33477 519-18
faks: +49 33477 519-15
e-mail:

Podmiot finansujący i partner projektu

bb.landjugend-300x62

Inicjatywa ta jest dofinansowana z niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach federalnego programu “Zusammenhalt durch Teilhabe“ (Wsparcie poprzez udział).

ZDT_WebBMI_Foederlogo_Web1-300x255